Auteursarchief: lidboun

YNSTRUKSJE FOAR IT SKRIUWEN FAN IN BERJOCHT

In berjocht skriuwe: Jo geane nei ús webstek www.fryskbutenfryslan.frl; Jo geane nei de linkerkant fan de hiemside en klikke op ‘Weblog Frysk Boun‘; Jo komme no by ús weblog en rjochts underoan bij ‘ALGEMIEN‘ klikke jo op ‘inloggen‘; Jo logge … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Één reactie

Stûdzjedei Nunspeet

Noflike dei – in soad leard. Kees v d Beek.

Geplaatst in WEBmaster | Één reactie