Maandelijkse archieven: augustus 2022

Leauwe yn Fryslân.

Programma foar 2022-2023. Oer leauwen en teology yn de Fryske kontekstIn projekt fan Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk PlatfoarmBeskriuwingYn dizze kursus wurdt reflektearre op de situaasje fan tsjerke en leauwenyn de (histoaryske) kontekst fan Fryslân. Oan de hân fan de … Lees verder

Geplaatst in WEBmaster | Reacties uitgeschakeld voor Leauwe yn Fryslân.