Oanpast weblog

Sa as jimme sjogge, is de weblog fan it Boun feroare. Ik bin noch dwaande mei de feroarings en moat ien en oare noch teste. Ik sil ek de ynstruksje om in berjocht te skriuwen oanpasse.

Fierder ha ik ek in kontaktfomulier en in oanmeldingsformulier taheakke. It oanmeldingsformulier wurket noch net hielendal goed. Dêr gean ik tongersdei o.s. wer mei fierder.

Groetnis Jan Bijkerk, webmaster.

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen

Stûdzjedei Nunspeet

Noflike dei – in soad leard.

Kees v d Beek.

Geplaatst in WEBmaster | Één reactie

Nije weblog

Bêste minsken,

Wy binne oergong fan fryskbutenfryslan.nl nei fryskbutenfryslan.frl. Dêrtroch is ús weblog noch net hielendal in oarder. Der wurdt fierder oan wurke.

De webmaster.

Geplaatst in WEBmaster | Een reactie plaatsen